Foto og video  
I forbindelse med en invitasjon til å stille ut i København på HUSET, som dengang var et nytenkende galleri med særlig interesse for video i 1990 lagde jeg en installasjon hvor det inngikk en videoinstallasjon og et stort fotografi , som på en måte innledte min interesse for også å arbeide med foto (senere datamanipulert foto).
Utstillingen ble senere vist i Drammen kunstforening og Åsmund Thorkildsen skrev dengang:.." Et kjempefoto av de myke formene i en sneskavl gjenskapes i et vand av speil..."

Senere
har jeg brukt foto i andre sammenhenger, som beskrevet av kunstanmelder og billedkunstner Grethe Hald:" Når Grete Lis Bibalo gir oss vann" (se billedsiden) er det i foreningen av foto på glass mot sten. Slik viser hun til livets opprindelse, fosteret i sitt flytende element, fossilene som produkt av sitt.... De fire stenfrakmentene er ufullstendige biter i et livets puslespill hvor vår egen tanke utgjør en enkeltstående bit."

En større fotoinstalasjon ble skapt til CENTER OF PHOTOGRAPRY i Turku i Finland i 1998 og senere vist på vestfold kunstnersenter på Haugar i Tønsberg. Bildene er datamanipulert foto i stor størelse (se bildesiden ) og beskriver en serie, fortrinsvis av masker, som kan ha over seg noe illevarslende ;men samtidig en majestætisk gudelignene ro; som kan fortolkes på mange måter. (og som også blir det) . I Finland kaldte jeg installasjonen "SPECTATORS" En utstillingsgjest fra Scotland, skrev følgende på en liten lap til meg under åpningen.

A RESPONCE (OF SORTS) TO YOUR EXHIBITION...

I wonder
what a blind person
would see in these images, what remembrences
would surge around the edges of
his consiousness? What new insight would
the absence of sight bring? What music would
play in his head - would it be Gorga's song
"Raven in the Storm";or another? Would
the fingers of his mind focus on macro or micro?

Would it change if he were , as we say"blind
as a drunk"? Do we see any better with our eyes;
is our consiousness suitably desoriented
and disurbed? "Quistions, quistions, always
quistions and challence!

 Bryan Butterfield , 16.4.98, "PERI' Turku F.

 
Copyright © 2009. Grete Lis Bibalo.